Γενικοί Όροι Ταξιδιού

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Διαβάστε προσεκτικά τους γενικούς όρους ταξιδιού και….. καλό σας ταξίδι!

Κρατήσεις και εκδόσεις εισητηρίων μπορούν να γίνουν στο ταξιδιωτικό πρακτορείο “TravelBox” επί της οδού Καραϊσκάκη 10 στην Αλεξανδρούπολη, που λειτουργεί με το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ενώ επίσης και στο Κεντρικό μας Πρακτορείο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης. Επίσης εισητήρια μπορείτε να προμηθευτείτε και στα ταξιδιωτικά πρακτορεία “Λέων Tours” και “Sever Travel”.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

α) Το εισιτήριο είναι προσωπικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει αποκλειστικά για την διαδρομή, την ημερομηνία και τη θέση για την οποία έχει εκδοθεί.

β) Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ και για λόγους ασφαλείας είναι υποχρεωτική η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:
* Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη
* Το φύλο: Άνδρας / Γυναίκα
* Την ηλικία: Ενήλικος / Παιδί / Βρέφος

γ) Κατά την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να φέρει την ταυτότητά του, να δηλώνει αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητού) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησής του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Εκτός των παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης ή στα κεντρικά πρακτορεία τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

δ) Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας ο επιβάτης πρέπει να προβαίνει έγκαιρα σε έκδοση εισιτηρίου.

ε) Το εισιτήριο δεν περιλαμβάνει διατροφή.

στ) Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ – ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ

Η φόρτωση των δεμάτων προς αποστολή γίνεται μόνο από τον αποστολέα, 30 λεπτά τουλάχιστον πριν την αναχώρηση του πλοίου, επιδεικνύοντας στον υπάλληλο της εταιρίας την αντίστοιχη απόδειξη την όποια προηγουμένως έχει εξοφλήσει στα κεντρικά κατά τόπους εκδοτήρια της εταιρίας μας (Λιμένας Αλεξανδρούπολης και Λιμένας Σαμοθράκης). Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικινδύνων υλικών. Η χρέωση των δεμάτων γίνεται με βάση το βάρος και την ποσότητα των δεμάτων. Ο αποστολέας οφείλει σε περίπτωση που το δέμα περιέχει χρήματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφή αντικείμενα να τα παραδώσει προς φύλαξη στον Καπετάνιο του πλοίου. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν παραλάβει το δέμα τότε αυτό επιστρέφεται στο λιμάνι από όπου εστάλη και χρεώνεται εκ νέου σε περίπτωση που ο αποστολέας επιθυμεί να το στείλει ξανά. Σε τυχόν κλοπή-απώλεια χρημάτων και λοιπών τιμαλφών αντικειμένων η εταιρία και το πλήρωμα δεν φέρουν ευθύνη εφόσον δεν έχει ζητηθεί η φύλαξη αυτών από τον Καπετάνιο του πλοίου. Το πλοίο και το πλήρωμα της εταιρίας δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορά ή αλλοίωση του ασυνόδευτου δέματος. ΕΥΠΑΘΗ ΔΕΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ & ΥΓΡΑ που χρήζουν ψύξης ή κατάψυξης ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Για να ενημερωθείτε για τις τιμές αποστολής δεμάτων κάντε κλικ εδώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

α) Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν όπλα, φυσίγγια, εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

β) Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο, στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις Λιμενικές Αρχές.

γ) Οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του. Μετά την επιβίβαση, δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπευθύνων.

δ) Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των λιμενικών και υγειονομικών κανονισμών, όπως και πρέπει να υπακούν στις εντολές του καπετάνιου και του πληρώματος, όσον αφορά στην διατήρηση της τάξης και στην ασφάλεια εν πλω.

ε) Κατά τη διάρκεια του ταξιδίου οι επιβάτες μπορούν να απευθύνουν τα παράπονά τους στον καπετάνιο του πλοίου ή τον ύπαρχο, ενώ μετά το τέλος του ταξιδιού στην ακτοπλοϊκή εταιρία ή τις λιμενικές αρχές.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Οι Αξιωματικοί του πλοίου διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εκπτώσεων εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

α) Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν αποσκευές, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή τους, ανεξαρτήτως βάρους.

β) Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος.

γ) Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στον καπετάνιο του πλοίου προς φύλαξη.

δ) Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για καμία ζημία ή απώλεια αποσκευών του επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνος μόνο ο επιβάτης.

ε) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κάποιος επιβάτης έχασε ή βρήκε κάποιο αντικείμενο, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα και πριν την αποβίβαση τους Αξιωματικούς του πλοίου.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ – Για τους τετράποδους “συνταξιδιώτες”

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η παραμονή κατοικίδιων ζώων σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Το αγαπημένο σας κατοικίδιο μπορεί όμως να ταξιδέψει:

Στο κατάστρωμα κάτω από την προσωπική σας επίβλεψη.

α) Δεν διατίθενται ειδικοί χώροι διαμονής των κατοικίδιων σε πλόες συνολικής διαδρομής μικρότερης των 30 ναυτικών μιλίων.

β) Για λόγους υγιεινής απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους του πλοίου.

γ) Τα σκυλιά εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο.

δ) Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του, κλωβό μεταφοράς για κατοικίδιο έως 10 Kg ή φίμωτρο για κατοικίδιο άνω των 10 Kg, και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του.

ε) Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Ν.3730/2008 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των ανοικτών καταστρωμάτων.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

α) Η ναυτιλιακή εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για κάθε καθυστέρηση στον απόπλου, την εκτροπή ή μη τήρηση του προβλεπόμενου δρομολογίου, λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή εντολών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή των Λιμενικών Αρχών ή λόγω ανωτέρας βίας.

β) Η εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση των δρομολογίων που αναφέρονται στα φυλλάδια και στον διαδικτυακό της τόπο. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους εφόσον παραστεί ανάγκη και κατόπιν εγκρίσεως των Λιμενικών Αρχών.

γ) Σε περίπτωση που το προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της εταιρίας ή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στο επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.

δ) Η ναυτιλιακή εταιρία έχει το δικαίωμα, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, να αντικαταστάσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο με κάποιο άλλο πλοίο.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΝ

α) Ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και εφόσον έχουν προσκομισθεί αυτούσια τα σώματα των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά.

β) Επιστροφή 100% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.

γ) Επιστροφή 75% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.

δ) Επιστροφή 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 6 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.

στ) Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, ενώ δεν υπάρχει και δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας του ταξιδιού.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Στη περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης, θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία όσον αφορά την απώλεια αναφέροντας όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (ημερομηνία ταξιδιού, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου), τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού.

Εφόσον τα απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρίας να έχει ταξιδέψει σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία του ταξιδιού, η εταιρία θα το αντικαταστήσει με δωρεάν εισιτήριο της ίδιας διαδρομής και κατηγορίας με το απολεσθέν. Η δήλωση της απώλειας θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται με fax στα γραφεία της εταιρίας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά στα 25510 32323 και 25510 26650, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηrg.se1545073829irref1545073829sc@of1545073829ni 1545073829  είτε με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα του Facebook της εταιρίας CS FERRIES.