ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την έναρξη λειτουργίας του πλοίου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 1 τον Ιούλιο του 2017, είχε δηλωθεί ξεκάθαρα ότι σκοπός του πλοίου αυτού, ήταν η εξυπηρέτηση της δρομολογηθείσας γραμμής Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Έως και το τέλος Ιανουαρίου 2018 η προσπάθειά μας να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό και να βελτιώνεται η ποιότητα παροχής υπηρεσιών μας πάντα προς το συμφέρον των πελατών μας, ήταν συνεχής και ατέρμονη.

Κατόπιν της βλάβης που προέκυψε στο πλοίο ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 1 τον Ιανουάριο, η προσπάθεια αυτή αναστάλθηκε.

Δημιουργήθηκαν διάφορες φήμες σχετικά με την πώληση του πλοίου και την μεταφορά του σε κάποιο άλλο λιμάνι της χώρας. Η μόνη αλήθεια σε όλες αυτές τις φήμες είναι ότι πράγματι εισήλθε στην εταιρία CS FERRIES ένας καινούργιος μέτοχος. Αυτό και μόνο αυτό. Το πλοίο και μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το δελτίο τύπου, βρίσκεται για την επιδιόρθωση της βλάβης του και παράλληλα για την προκαθορισμένη συντήρηση του χρόνου.

Ωστόσο, δεν είναι γνωστό ακόμα εάν το πλοίο θα επιστρέψει εγκαίρως για να συνεχίσει τα δρομολόγια του, καθώς δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθούν οι επισκευές του.

Μια εταιρία που ξεκίνησε με ιδία κεφάλαια και χωρίς κάποια δανειοδότηση ή επιδότηση, προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με τις δικές τις δυνάμεις.

Εμείς, παρόλα αυτά, και κωφεύοντας σε όλες τις αρνητικές σειρήνες, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επιβάτες που μας στήριξαν σε όλους αυτούς τους μήνες δρομολογίων μας, αλλά και όλους τους ανθρώπους που με διάφορους τρόπους μας βοήθησαν σε κάθε προσπάθεια που έγινε από πλευράς μας. Να είστε όλοι καλά, να συνεχίσετε να ταξιδεύετε προς το όμορφο νησί της Σαμοθράκης που όλοι αγαπάμε, και ευχόμαστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σύντομα κοντά σας και να συνεχίσουμε παρέα τα ταξίδια μας προς το νησί.

Με εκτίμηση,
CS FERRIES

 

PRESS RELEASE

Since the SAMOTHRAKI 1 was launched in July 2017, it was clearly stated that the purpose of this ship was to serve the scheduled Alexandroupolis – Samothraki routes.

Until the end of January 2018, our effort to serve the public and become as good as possible, always in the interest of our travelers, was continuous and endless.

Unfortunately, and after the damage that occurred on SAMOTHRAKI 1 in January, this effort was suspended. Various rumors were spread about the sale of the ship and its transfer to another port in the country. The only truth in all these rumors is that in CS FERRIES company actually entered a new shareholder. The ship and until the time this press release is written, it is out of order in order to repair its damage and at the same time to do its annual maintenance.

However, it is not yet known whether the ship will return in time to continue its services, as we do not know when its repairs will be completed.

A company that started with its own funds and without any loans or subsidy, tried and continues trying to do its best with its own strengths.

We, however, would like to thank all the passengers who supported us all these months of our journeys, but also all the people who helped in various ways in every effort made by us. Be all well, continue to travel to the beautiful island of Samothraki that we all love, and we wish we could soon return to you and continue our trips to the island.

Best regards,
CS FERRIES